Skip to main content
Find a Course:

Certificates of Attendance for courses are available on our online booking system. Please log in using your Username and Password and this will give you options under ‘My Account’. If you select ‘Attendance Certificates’ you will be able print the required certificates. Certificates are usually available within two weeks of the final day of the course as we have to update the attendance on our records.

LC23-93A Prós na hArdteistiméireachta Seisiún 2

LC23-93A Prós na hArdteistiméireachta Seisiún 2

Prós na hArdteistiméireachta 2023 – 2024

An Triail agus Gafa

Láithreoir:

Caomhán Ó Conghaile

Saineolaí ar Phrós na hArdteistiméireachta.

Aidhm:

Tuiscint ar an bprós

Lán mharcanna a bhaint amach sa bprós.

Modheolaíochtaí:

Scileanna teagaisc agus foghlama.

Ullmhúchán:

Tuiscint ar phlota an dráma/úrscéil

Ainilís ar na carachtair éagsúla

Ainilís ar na ceisteanna scrúdaithe

Na téamaí a thagann chun cinn bliain i ndiaidh bliana i scrúdú na hardteistiméireacha

An córas marcála.

Torthaí:

Daltaí muiníneacha ag tabhairt faoin scrúdú próis

Tusicint ar struchtúr na gceisteanna próis

Tuiscint conas ceisteanna próis a fhreagairt

Teicnící chun lán mharcanna a bhaint amach sa bprós. 

Course Details

Course Start Date / Time 09-10-2023 7:00 pm
Course End Date / Time 09-10-2023 8:00 pm
Fee Free
Location Online Course

Please login to book