Skip to main content
Find a Course:

Certificates of Attendance

  1. Please log in using your Username and Password and this will give you options under ‘My Account’.
  2. Select My Courses and Certs
  3. Your certificate will be in the Certificate column.
  4. Click on the certificate to download.

Certificates are usually available within two weeks of the final day of the course.

LC23-93A Prós na hArdteistiméireachta

LC23-93A Prós na hArdteistiméireachta

Prós na hArdteistiméireachta 2023 – 2024

Béim faoi leith ar Cáca Milis agus Hurlamaboc

(An Gnáthrud; Oisín i dTír na nÓg; Dís; An Lasair Choille; Seal i Neipeal)

Láithreoir:

Caomhán Ó Conghaile

Saineolaí ar Phrós na hArdteistiméireachta.

Aidhm:

Tuiscint ar an bprós

Lán mharcanna a bhaint amach sa bprós.

Modheolaíochtaí:

Scileanna teagaisc agus foghlama.

Ullmhúchán:

Tuiscint ar na plotaí

Ainilís ar na carachtair éagsúla

Ainilís ar na ceisteanna scrúdaithe

Na téamaí a thagann chun cinn bliain i ndiaidh bliana i scrúdú na hardteistiméireacha

An córas marcála.

Torthaí:

Daltaí muiníneacha ag tabhairt faoin scrúdú próis

Tusicint ar struchtúr na gceisteanna próis

Tuiscint conas ceisteanna próis a fhreagairt

Teicnící chun lán mharcanna a bhaint amach sa bprós.

Course Details

Course Start Date / Time 02-10-2023 7:00 pm
Course End Date / Time 02-10-2023 8:00 pm
Fee Free
Number Hours 2
Location Online Course

Please login to book