Skip to main content
Find a Course:

Certificates of Attendance for courses are available on our online booking system. Please log in using your Username and Password and this will give you options under ‘My Account’. If you select ‘Attendance Certificates’ you will be able print the required certificates. Certificates are usually available within two weeks of the final day of the course as we have to update the attendance on our records.

LC23-85A Béaltriail na hArdteistiméireachta Seisiún 2

LC23-85A Béaltriail na hArdteistiméireachta Seisiún 2

Láithreoir:

Caomhán Ó Conghaile

Saineolaí ar Bhéaltriail na hArdteistiméireachta.

Aidhm:

Tuiscint, grá agus meas a spreagadh i leith na teanga

Lán mharcanna a bhaint amach sa Bhéaltriail.

Modheolaíochtaí:

Scileanna teagaisc agus foghlama.

Ullmhúchán:

Dul trí gach gnéith den scrúdú go mion

Leagan amach

Teicnící chun an grád is airde a bhaint amach

Gramadach bhunúsach

Cabhair faoi leith dóibh siúd atá nua don obair seo.

An Córas Marcála:

Fáilte

Filíocht

Comhrá

Sraitheanna Pictiúr

Topaicí don chomhrá.

Torthaí:

Múinteoir atá muiníneach i mbun na hoibre seo

Daltaí muiníneacha ag tabhairt faoi scrúdú na Béaltrialach.

Course Details

Course Start Date / Time 25-09-2023 7:00 pm
Course End Date / Time 25-09-2023 8:00 pm
Fee Free
Location Online Course

Please login to book