• Home
  • Nuacht / News

Cruinniú Mullaigh Aeráide agus Dúlra: Raon iomlán FGL ar líne a fháil do Bhunscoileanna agus do Iar-Bhunscoileanna 01 Samhain – 11 Samhain/ Climate & Nature Summit: A Range Online CPD for Primary & Post Primary Schools November 1st-11th

Cruinniú Mullaigh Aeráide agus Dúlra

Tá áthas ar Ionaid Tacaíochta Oideachais in Éirinn comhoibriú le Fifty Shades Greener, Líonra Inbhuanaitheachta Scoileanna na hÉireann agus Oideachas Inbhuanaitheachta Susan Adams chun an Cruinniú Mullaigh Aeráide agus Dúlra COP26 (Comhdháil na bPáirtithe 26) nuálach seo a sholáthar. Tá muid ag tnúth le tacaíocht a thabhairt do chur i láthair na seisiúin FGL an mhúinteora ar réimse topaicí inbhuanaitheachta.

Cliceáil HERE chun raon iomlán FGL ar líne a fháil do Bhunscoileanna agus do Iar-Bhunscoileanna 01 Samhain – 11 Samhain.

The Education Support Centres in Ireland are delighted to collaborate with Fifty Shades Greener, Irish Schools Sustainability Network and Susan Adams Education for Sustainability to deliver this innovative COP26 Climate & Nature Summit and we look forward to supporting the delivery of these Teacher CPD sessions on a range of topics in sustainability. Click HERE for the full range of online CPD for Primary & Post Primary Schools November 1st-November 11th. 

 

 
 

 

 
 

T2 Ceardlann Ghréasáin Gaeilge Neamhfhoirmiúil 13ú Deireadh Fómhair

 

13 Deireadh Fómhair, 2021 7.30in 

Le linn na ceardlainne déanfar iniúchadh ar an nGaeilge neamhfhoirmiúil agus pléifear straitéisí chun an Ghaeilge Neamhfhoirmiúil a chur chun cinn sa seomra ranga agus ar bhonn uile scoile.

Beidh Padlet le hachmhainní úsáideacha ag dul leis an gCeardlann seo.

Is ceardlann ghrasáin é seo do Scoileanna T2 (English-medium schools).

 

Is féidir áit a chur in áirithe ar www.pdst.ie/onlinebooking

 

 

T1 Ceardlann Ghréasáin: Teanga Chaidrimh na Scoile 6ú Deireadh Fómhair

6 Deireadh Fómhair, 2021 7.30in

Le linn na ceardlainne déanfar iniúchadh ar an tábhacht a bhaineann leis an teanga mar phríomh-mheán cumarsáide a shaibhriú agus a chothú.

Beidh plé a dhéanamh ar conas cur chuige iomlán scoile a chur chun cinn agus conas líofacht cruinneas agus saibhreas a fhorbairt i measc pobal na scoile.

Is ceardlann ghrasáin é seo do Scoileanna T1 (Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta)

 

Is féidir áit a chur in áirithe ar www.pdst.ie/onlinebooking

 

 

 

COMHAR: Middle Leadership Programme for Primary & Post Primary Schools Closing Date for Applications October 1st

Comhar is a professional development programme for Assistant Principals I and Assistant Principals II in both primary and post-primary schools. The purpose of the Comhar programme is to develop the leadership skills of Assistant Principals to enhance their efficacy so they can effectively occupy positions of strategic importance in their schools. 

Applications for the programme will take place via the PDST website at https://pdst.ie/onlinebooking. Insert Comhar into the "Keyword" Bar and this will take you directly to the booking system for COMHAR.
 
CLOSING DATE FRIDAY OCTOBER 1st. @ 5P.M.
 
Download the Flyer HERE

 

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Athlone Education Centre

Location

Athlone Education Centre
Moydrum Road
Athlone
Co. Westmeath

EIRCODE: N37 HO43

Transportation

Local Buses and carparking available

Contact

TEL: +353 90 6420400
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0