Seimineáir ar líne le Gaeloideas

Seimineár faoin luath-léitheoireacht ar siúl Dé Céadaoin 24ú @ 16:00. Díreoidh an chaint seo ar fhorbairt na líofachta sa léitheoireacht sa bhunscoil, ó thus na léitheoireachta i dtreo an neamhspleáchais. Bainfear úsáid as téacsanna samplacha le straitéisí líofachta a léiriú, straitéisí a thacóidh le tuiscint. Pléifear léiriú, frásáil, rialtacht, luas agus urlabhraíocht mar ghnéithe sáiniúla den líofacht agus mar spriocanna forbartha. Molfar ardáin theicneolaíochta leis an léitheoireacht a chur i láthair ar scoil agus sa bhaile.
Is Ollamh Cúnta ar Theagasc na Gaeilge í Jacqueline de Brún in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba Chomhairleoir Oideachais san Áisaonad i mBéal Feirste í agus ba mhúinteoir Gaelscoile í roimhe sin. D’fhorbair sí na cláir Fónaic na Gaeilge (BELB) agus Cód na Gaeilge (CCEA) agus ba í an stiúrthóir a bhí ar an chlár luathléitheoireachta Cleite (An tÁisaonad).
Tá suim ar leith ag Jacqueline i leabhair do pháistí agus i léitheoireacht na Gaeilge; sin ábhar a PhD. Is iomaí leabhar atá curtha in oiriúint go Gaeilge, nó scríofa i nGaeilge aici, mar chuid d’obair an Áisaonaid agus tá úrscéal do pháistí foilsithe aici leis an Ghúm. Tá a dara húrscéal le foilsiú ag Leabhar Breac.
Cláraigh anseo saor-in-aisce.

National Council for Special Education: Supports for Schools & Parents

 

  • For teachers in special schools and special classes that are delivering remote teaching and learning
  • For teachers of children with special educational needs in mainstream schools that are delivering remote teaching and learning
  • For parents of children with special educational needs

 Click on this LINK for further details. 

Invitation to Webinar with Public Health Covid-19 and returning to school for children with special education needs– Monday January 18th @ 3.30p.m.

Covid-19 and returning to school for children with special education needs– the Public Health Approach

All staff members working with children with special educational needs are invited to a live webinar with Deputy Chief Medical Officer, Dr Colette Bonner,  HSE Assistant  National Director for Public Health Dr Kevin Kelleher and  Public Health Consultant Dr Abigail Collins on  Monday 18 January  at 3.30 Click here to register.

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Athlone Education Centre

Location

Athlone Education Centre
Moydrum Road
Athlone
Co. Westmeath

EIRCODE: N37 HO43

Transportation

Local Buses and carparking available

Contact

TEL: +353 90 6420400
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0