Guthán +353 90 6420400  |  Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Fáilte chuig Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain.

    Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain ar cheann de 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus naoi nIonad Oideachais páirtaimseartha atá suite go straitéiseach ar fud na tíre agus tá sé mar chuid de Líonra Ionad Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI). Is é an príomhghnó atá aige soláthar a dhéanamh do riachtanais leanúnacha forbartha gairmiúla na bpobal scoile ina scoilcheantar mar a shainmhínítear san Acht Oideachais 1998 (Alt 37). Baintear é seo amach trí chláir náisiúnta a éascú thar ceann na Roinne Oideachais agus comhlachtaí agus geallsealbhóirí náisiúnta eile chomh maith le clár cúrsa áitiúil a sholáthar a chomhlánaíonn tosaíochtaí náisiúnta agus a thacaíonn le riachtanais scoileanna áitiúla. 

  • Ionad nua-aimseartha a bhfuil áiseanna iontacha ann/ A modern centre with superb facilities

  • Cuir do Chúrsaí FGL in áirithe/ Book your CPD Courses

  • Campas Suaimhneach - sárionad le haghaidh d'ócáide/ Relaxing campus - the perfect venue for your event

Chun cúrsaí a chur in áirithe cláraigh do chuid sonraí le do thoil. Ansin is féidir leat do rogha cúrsa FGL a logáil isteach agus a chur in áirithe go sábháilte.

To book courses please register your details. You can then login and securely book your CPD course of choice.

Nuachtlitir/ Newsletter

Join our Mailing List

captcha 

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain
Athlone Education Support Centre

Suíomh/ Location

Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain/ Athlone Education Centre
Bóthar Mhaigh Droma/ Moydrum Road
Baile Átha Luain/ Athlone
Co. na hIarmhí/ Co. Westmeath

ÉIRCHÓD/ EIRCODE: N37 HO43

Iompar/ Transportation

Tá busanna áitiúla agus páirceáil do charranna ar fáil 

Local buses and carparking available

Teagmháil/ Contact

UIMHIR GHUTHÁIN/ TEL: +353 90 6420400
R-PHOST/ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0