Skip to main content

Guthán +353 90 6420400  |  Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Fáilte chuig Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain

    Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain ar cheann de 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus naoi nIonad Oideachais páirtaimseartha atá suite go straitéiseach ar fud na tíre agus tá sé mar chuid de Líonra Ionad Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI). Is é an príomhghnó atá aige soláthar a dhéanamh do riachtanais leanúnacha forbartha gairmiúla na bpobal scoile ina scoilcheantar mar a shainmhínítear san Acht Oideachais 1998 (Alt 37). Baintear é seo amach trí chláir náisiúnta a éascú thar ceann na Roinne Oideachais agus comhlachtaí agus geallsealbhóirí náisiúnta eile chomh maith le clár cúrsa áitiúil a sholáthar a chomhlánaíonn tosaíochtaí náisiúnta agus a thacaíonn le riachtanais scoileanna áitiúla. 

  • Ionad nua-aimseartha a bhfuil áiseanna iontacha ann/ A modern centre with superb facilities

  • Cuir do Chúrsaí FGL in áirithe/ Book your CPD Courses

  • Campas Suaimhneach - sárionad le haghaidh d'ócáide/ Relaxing campus - the perfect venue for your event

Ag Comóradh 50 Bliain 1973-2023

Address given by Yvonne Keating Chief Inspector Department of Education, at the 50th Anniversary Celebrations of Athlone Education Support Centre.

Click here to read this address.

Chun cúrsaí a chur in áirithe cláraigh do chuid sonraí le do thoil. Ansin is féidir leat logáil isteach agus do rogha cúrsa FGL a chur in áirithe go sábháilte.

To book courses please register your details. You can then login and securely book your CPD course of choice.

Nuachtlitir/ Newsletter